Aktiviteter

2020-12-09

OBS! INSTÄLLT – Föreläsning: Glas är mitt andra modersmål

OBS! INSTÄLLT – Föreläsning: Glas är mitt andra modersmål

Passerade aktiviteter 2020

2020-08-16

Nils Bertil Malmberg i Domkyrkan den 16 augusti

Nils Bertil Malmbergs utställning har titeln ”Allvarligt men inte för sent – en utställning om klimatet”. De verk som visas är skulpturer och reliefer. Nils Bertil ställer oss frågan; ”Ska vi sätta oss i båten och bara styra ut från land? Till supervågor, förbi de sista isbergen, in i mötet med en pågående tsunami? Eller ska vi göra något mer? Allvarligt, men inte för sent.” 

Vi får möta Nils Bertil för att ta farväl av utställningen innan den plockas ner – Läs mer »

Nils Bertil Malmberg i Domkyrkan den 16 augusti

2020-08-26

Ateljébesök hos Agneta Gussander och Magnus Persson den 26 augusti

Många såg säkert vårens utställning i Multeum med verk av konstnärsparet Agneta Gussander och Magnus Persson. Vi är nu inbjudna att besöka deras ateljé, hem och trädgård i Kärret, Gnesta http://www.sjut

radgardar.se/karret.html

Program

• Besök på Kärret onsdagen den 26 augusti kl 13.30

Var och en tar sig dit på egen hand om man inte kan samåka med någon. Bilresan tar cirka en halvtimme.
Vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/9YrHD9LES85hNeqDA

• Visning av trädgården ca 1,5 tim

• Servering Läs mer »

Ateljébesök hos Agneta Gussander och Magnus Persson den 26 augusti

2020-10-10

Visning av Erik Sands Planetarium

Planetariet är en skulpturgrupp som nog är okänd för de flesta, mycket på grund av dess undanskymda placering.

Verkets historia

Sommaren 1968 hade landstinget i Sörmland utlyst en konstnärstävling med tre uppgifter för utsmyckning av den påbörjade läkarcentralen i Strängnäs. Tävlingsuppgifterna var tre: En skulptur på inre gården, en relief på muren vid bisättningen och en vägg i cafeterian. Erik Sand deltog i samtliga och vann dem, men cafeterian uteslöts ur tävlingen. Under sommaren i Dalarna arbetade han med idéer till vad som skulle bli någon slags vattenskulptur. Tanken på ett planetarium växte fram. Han började vika och böja papper till enkla figurer med runda huvuden, men upptäckte snart att han visste för lite om planeterna. Erik och hustrun Anna for till prästgården i Ore där vännerna prosten Sven Hedin med hustru Britta bodde. Där fanns Nordisk familjebok som kunde konsulterades. Upplagan var dock gammal. Uppgiften om antalet månar kring Jupiter visade sig senare ha varit fel.
Figurerna utformades för att monteras på tre koncentriska ringar. På den innersta ringen står Merkurius med bevingad häl och Venus. Sedan kommer Jorden, Mars, krigsguden med svärd och Jupiter, gudakonungen. På den yttre ringen anspelar Saturnus (Kronos) på tiden, Uranus bär upp himlavalvet, Neptunus visas som havsgud och Pluto, som på grekiska motsvaras av Hades, är försänkt i skugga.
De tre ringarna som uppbar planeterna gjordes ihåliga och fylldes skumplast för att kunna flyta på vatten i en damm. En vattenstråle skulle ständigt spruta genom munstycken och träffa lameller på ringarnas undersida och på så sätt skulle de cirkulera och åstadkomma olika planetkonstellationer.
Överst på ett ihåligt rör sattes en förgylld sol med ca en meter i diameter. Under den sattes fyra smala vattenförande rör som skulle sända ner strilande vatten över planeterna.
Ädelsmeden Kurt Landgren från Torshälla anlitades för att sätta ihop verket.
Allt fungerade och invigningen gick bra. Medicinalrådet som höll invigningstalet var mycket nöjd. De sakta rörelserna antogs dämpa oro och ängslan hos de sjuka.
Sen gick åren. En dag 1981 fick Erik höra att verket sågats itu och burits bort till en plats bakom sjukhuset. Mögel och föroreningar hade gjort att verket slutat rotera.
Efter Eriks kraftfulla protester blev verket återuppsatt. Innergårdens damm var dock borttagen. Planetariet monterades istället upp stillastående i en ny grund damm som Erik utförde i koppar. Fyra vindrörliga fåglar fick ersätta de böjda rören under solen. Den nya platsen blev strax utanför den långa glasade gången från entrén till liggavdelningarna där det nu står sedan hösten 1981.

Låt oss tillsammans studera konstnärens gestaltning av planeterna på nära håll och föreställa oss hur det hela tedde sig när verket roterade. Föreningens ordförande Robert Vikström och Erik Sands son Olof Sand finns på plats för att besvara frågor.

Tid

Varmt välkomna lördagen den 10 oktober mellan klockan 13.00 och 14.00. För att få spridning av oss besökare föreslår vi att medlemmar med efternamn A-K kommer ca 13.00 och L-Ö kommer ca 13.30.

Plats

Planetariet sitter tyvärr bakom ett låst staket. Vi har vidtalat Isabellagården grupp 8 som lovat öppna för oss. Gå in via parkeringen på gården bakom ambulansgaraget vid Lennings väg.
Anmälan om deltagande behövs ej.

Visning av Erik Sands Planetarium

2020-10-21

Besök på Konstfabriken

Passa på tillfället att möte ett 15-tal konstnärer som har sin verksamhet på Konstfabriken i Sundby.

Tid

Onsdagen den 21 oktober kl 18-20

Plats

Konstfabriken ingång från Nordfeldts väg in i Galleriet

Kontakt person

Lennart Nilsson

E-post lennartnilsson645@gmail.com

Anmälan

Anmälan görs till Lennart Nilsson senast den 18 oktober

 

Studiecirklar