Nils Bertil Malmberg i Domkyrkan den 16 augusti

2020-08-16

Nils Bertil Malmbergs utställning har titeln ”Allvarligt men inte för sent – en utställning om klimatet”. De verk som visas är skulpturer och reliefer. Nils Bertil ställer oss frågan; ”Ska vi sätta oss i båten och bara styra ut från land? Till supervågor, förbi de sista isbergen, in i mötet med en pågående tsunami? Eller ska vi göra något mer? Allvarligt, men inte för sent.” 

Vi får möta Nils Bertil för att ta farväl av utställningen innan den plockas ner – en finissage. Vi hoppas på en intressant summering av intrycken från utställningsperioden och en chans att ställa frågor till Nils Bertil kring de enskilda verken.

Tid

Söndagen den 16 augusti kl 15

Plats

Domkyrkan

Kontaktperson

Lennart Nilsson
lennartnilsson645@gmail.com
073 389 6503

Anmälan

Anmälan görs på föreningens hemsida eller till Lennart Nilsson senast den 13 augusti. Antalet deltagare maximeras till 50.