INSTÄLLT: En sagoresa – Stora Sundby slott och ”Miniature Kingdom” i Kungsör

Följ med på besök i denna romantiska riddarborg ritad av arkitekten Peter Frederick Robinson i nygotisk anda, komplett med tinnar och torn – ett praktfullt sagoslott i normandisk stil. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som kom att ta 16 år att genomföra. Merparten av de gamla väggarna och inredningen i den gamla renässansborgen från 1500-talet bevarades, arbetet handlade framförallt om att klä den gamla borgen i ny rustning. 1848 stod slottet färdigt och stoltserade nu med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor och 365 fönster för kalenderns alla dagar.
Slottet är privatägt av familjen Klingspor och de guidar oss i en del av slottet och vi har också möjlighet att promenera i trädgården efter visningen.
Därefter åker vi till Kungsör för lunch på Kungsörstorp med en fantastisk utsikt över Mälaren. Efter lunchen besöker vi en helt annan typ av konstverk, Miniature Kingdom. Här sitter konsten i detaljerna, utställningen visar en del av Sverige i miniatyr och den är inrymd i en gammal vacker industribyggnad.

Program

Kl 9.00 – Avresa från Västerviken.

Kl 10.00 – Kaffe på Stora Sundby följt av guidning av familjen Klingspor och besök i trädgården.

Ca kl 13.00 – Lunch på Kungsörstorp följt av besök på Miniature Kingdom.

Ca kl 16.00 – Bussen går hemåt till  Strängnäs.

Kostnad

Priset för resa, entréavgift, guidning, lunch och kaffe är 770 kr.
Betalning ska senast den 22 april vara insatt på föreningens plusgirokonto 4088627 – 7. Ange vid betalning Stora Sundby och namn.

Avbokning med återbetalning kan ej ske efter sista betalningsdag.

Kontaktperson

Monika Eriksson-Bertilsson
bertilsson10@telia.com
070-526 00 39

Anmälan

Anmälan görs 1-15 april i nedanstående formulär eller till Monika Eriksson-Bertilsson. Antalet deltagare maximeras till 30 personer.