Årsmöte 2020

2020-03-07

Årsmötet genomförs på traditionsenligt sätt, och ingen föranmälan krävs. En kort presentation av La Donation Suzy Solidor i Chateau-Musee Grimaldi – Cagnes-sur-Mer ingår i mötesprogrammet. Medlem, som inte kan delta i årsmötet, får delta i konstlotteriet via fullmakt, som skall vara fullständigt ifylld med namn på den person som fullmakten avser (mötesdeltagare får endast medföra två fullmakter). Detaljer i övrigt framgår av särskild kallelse, till vilken förutom dagordning bifogas årsberättelse, årsbokslut, fullmaktsformulär mm. Vinsterna i konstlotteriet är avfotograferade och finns att se på föreningens hemsida. De visas även från den 28 februari i Galleriet på Multeum.

Tid

Lördagen den 7 mars kl 13.00

Plats

Thomas Arena Teatern