Besök på Liljevalchs

2019-10-23

Höstens stora utställning blir en mönstring av Helene Billgrens konstnärskap, från 80-och 90-talens teckningar och objekt till 2000-talets alltmer färgintensiva måleri.
När Helene Billgren intar Liljevalchs salar den 11 oktober blir det med en utställning som spänner över hela detta omfångsrika konstnärskap, eller bättre uttryckt: de senare årens expressiva måleri kommer att omfamnas av det förflutna med objekt, grafik, teckning och installationer. Därtill kan man säga att nuets vurm för måleri också kan avbrytas och övergå i nya objekt och installationer. Låter det märkligt?
Kanske, men vad Liljevalchs vill visa upp i helfigur är en av Sveriges mest obändiga och kreativa konstnärer. Ett konstnärskap som inrymmer lika mycket av lekfullhet och improvisation som av djupaste allvar. Helene Billgren är sinnebilden för ett konstnärligt äventyr i stort som smått.
Kort sagt: välkommen till en utställning som knappast lär lämna någon oberörd.

Program onsdagen den 23 oktober

Kl 10.00 Avresa med buss från Västerviken

Kl 12.00 Lunchbuffé på Hasselbacken

Kl 13.30 Visning av Helene Billgrens utställning

Kl 16.00 Bussen går hemåt sedan vi fått kaffe med dopp

Cirka 17.45 Ankomst Västerviken

Kostnad

Priset för resa, entréavgift, guidning, lunch och eftermiddagskaffe är 570 kr.

Kontaktperson

Rigmor Thorstensson
rigmor.thorstensson@gmail.com
073-687 60 61

Anmälan

Anmälan görs på föreningens hemsida eller till Rigmor Thorstensson 23 – 30 september. Antalet deltagare maximeras till 30, och betalning skall senast den 8 oktober vara insatt på föreningens plusgirokonto 4088627-7. Ange vid betalning Liljevalchs och namn. Avbokning kan ej ske efter sista betalningsdag.