Grupp 3, ny kvällscirkel

2019-09-10

Är du intresserad av att delta kontakta sammanhållande. Studiecirkelns ämne bestäms av deltagarna i början av terminen.

Sammanhållande:

Ann Vikström

Start:

Tisdagen den 10 september kl 18.30

Lokal:

Studiefrämjandet