Grupp 2

2019-09-10

Är du intresserad av att delta kontakta sammanhållande. Studiecirkelns ämne bestäms av deltagarna i början av terminen.

Sammanhållande:

Margareta Norelius

Start:

Tisdagen den 10 september kl 14.15

Lokal:

Studiefrämjandet