Grupp 1

2019-09-09

Är du intresserad av att delta kontakta sammanhållande. Studiecirkelns ämne bestäms av deltagarna i början av terminen.

Sammanhållande:

Birgitta Geerd

Start:

Måndagen den 9 september kl 14.00

Lokal: 

Studiefrämjandet