Årsmöte 2019

2019-03-09

Årsmötet genomförs på traditionsenligt sätt, och ingen föranmälan krävs. En kort presentation av Marc Chagall Museet i Nice ingår i mötesprogrammet.
Medlem, som inte kan delta i årsmötet, får delta i konstlotteriet via fullmakt, som skall vara fullständigt ifylld med namn på den person som fullmakten avser (mötesdeltagare får endast medföra två fullmakter). Detaljer i övrigt framgår av särskild kallelse, till vilken förutom dagordning bifogas årsberättelse, fullmaktsformulär mm. Vinsterna i konstlotteriet är avfotograferade och finns att se på föreningens hemsida. Vi hoppas även kunna ställa ut dem. Meddelande härom kommer så snart vi kan lämna besked i den frågan.

Tid

Lördagen den 9 mars kl 13.00

Plats

Paulinska salen