Visning av Aspö kyrka

2018-11-10

Vi har bokat en visning av Aspö kyrka med domkyrkoklockare Stefan Eklund som guide. Som smycken framträder altarskåp och predikstol när man kommer in i kyrkan. Det förra från 1472 och den senare från 1696. Därefter slås man av mängden föremål; vapensköldar, epitafier, banér och skulpturer. Icke att förglömma den märkligaste av dem alla, en karmstol från 1200-talet med dyna. (Dynan är en kopia, originalet finns på Historiska muséet). Vi kan vara max 30 personer. Det blir extremt trångt vid textilskåpet, så vi får gå sakta förbi med hela skaran och dra ut en låda för varje vandring, men det går.

Avresa sker med egen bil förslagsvis kl. 13.30. Besöket beräknas ta knappt två timmar och avslutas med kaffe och kaka. Kaffet som vi har med får bli en ståfika längst ner mot vapenhuset.