Årsmöte 2018

2018-03-10

Årsmötet genomförs på traditionsenligt sätt, och ingen föranmälan krävs. En kort presentation av en konstnär som vi kommer att möta vid vår resa till Uppsala i maj ingår i mötesprogrammet.

Medlem, som inte kan delta i årsmötet, får delta i konstlotteriet via fullmakt, som skall vara fullständigt ifylld med namn på den person som fullmakten avser (mötesdeltagare får endast medföra två fullmakter). Detaljer i övrigt framgår av särskild kallelse, till vilken förutom dagordning bifogas årsberättelse, fullmaktsformulär mm.

Vinsterna i konstlotteriet är avfotograferade och finns att se på föreningens hemsida. De kommer även att visas i Keramikens hus onsdagen den 7 mars till och med fredagen den 9 mars. Lokalen är öppen mellan kl 10 och 15.

Tid

Lördagen den 10 mars 13.00

Plats

Paulinska salen