Visning av Domkyrkans textila skatter

2018-01-20

Domkyrkoklockaren Stefan Eklund kommer att visa oss textilskatterna. Vad är skillnaden mellan ett brun och ett antependium? Hur skiljer sig en mässhakes fram- och baksida? Vad betyder de olika symboler som vi ser i broderierna och vad kan vi känna igen från den profana bildkonsten? Det blir ett spännande möte i sakristian. Lär dig mer inför besöket PM Domkyrkotextilier 

Tid

Lördagen den 20 januari kl. 13.00 – cirka 14.30

Plats

Strängnäs domkyrka

Bilder från visningen

Biskop Thomas kåpa från 1400-talet är fortfarande färgstark.