Besök på Lida gård, Fogdö

2017-09-16

Vi är inbjudna av Åke och AnnaStina Gustafsson för en personlig guidning genom det museum och galleri som makarna byggt upp kring konstnären Gunnar Gustafsson verk. Gunnar född 1904, var verksam i Strängnäs från 1946 till sin död 1986. Guidningen inleds med ett bildspel. I museidelen får vi därefter se målningar från ungdoms- och studietiden på 1920-talet, 30- och 40 talens huvudsakliga stilleben och landskapsmåleri, 50-talets strama kompositioner och milda färgskala till de senare årtiondenas romantiskt realistiska verk. I galleridelen visas verk från olika perioder ur en rik produktion med en bred motivkrets.

Avresa sker med egen bil cirka kl 13.00. Vägbeskrivning finns på http://www.lidagard.com/galleri/kontakt.html.

Besöket beräknas ta knappt två timmar och avslutas med kaffe och kaka.

Kostnad

Besöket är gratis, men förtäringen som anordnas av Åke och AnnaStina kostar 50 kr per deltagare (erläggs på plats).

Kontaktperson

Robert Vikström

robertvikstrom48@gmail.com

070 541 18 13