Årsmöte 2017

2017-03-11

Årsmötet genomförs på traditionsenligt sätt, och ingen föranmälan krävs. En kort presentation av ett konstverk ingår i mötesprogrammet, och om någon medlem är intresserad av att ta på sig denna uppgift, kan han/hon ta kontakt med undertecknad.

Medlem, som inte kan delta i årsmötet, får delta i konstlotteriet via fullmakt, som skall vara fullständigt ifylld med namn på den person som fullmakten avser (mötesdeltagare får endast medföra två fullmakter) KF Str-Fullmakt 2017. Detaljer i övrigt framgår av särskild kallelse, till vilken förutom dagordning bifogas årsberättelse, fullmaktsformulär mm. KF Str- Kallelse ÅM Kf Str- Dagordning årsmötet 2017-03-11 KF Str-Årsberättelse 2016

Vinsterna i konstlotteriet kommer att ställas ut i Keramikens hus mellan tisdagen den 7 mars och fredagen den 10 mars. Lokalen är öppen kl. 10 – 15.

Tid

11 mars kl. 13

Plats

Gyllenhjelmsalen, Kommunhuset